PRIMARIA COMUNEI VALEA MARE

Judetul Valcea

PROIECTE INVESTITIONALE

    APA
    Comuna Valea Mare a beneficiat de un proiect "Alimentare cu apa" din fonduri europeene prin programul Phare in valoare de 1.000.000 euro pe o lungime totala de 21 km, acoperind 90% din numarul de gospodarii, investitie care a fost finalizata in anul 2004.

    CANALIZARE
    Comuna Valea Mare a beneficiat de un proiect prin programul SAPARD "Infiintare canalizare in sistem centralizat" in valoare de 1.000.000 euro pe o lungime de 4.8 km si statie de epurare. De asemenea pe baza Ordonantei Nr. 7 s-a aprobat prelungirea sistemului de canalizare pe o lungime de 6.8 km, acoperind 50% din numarul de gospodarii.
 
    LUCRARI FINALIZATE IN PERIOADA 2009 - 2010- 2011
   
Comuna Valea Mare a finalizat in cursul anului 2010 construirea unui nou sediu de primarie.

    LUCRARI IN DERULARE
   
In cursul anului 2011 Primaria Valea Mare are in derulare urmatoarele lucrari:
    - Constructie baza sportiva in satul Valea Mare;
    - Extindere retea canalizare pe o lungime de 5,5 km in satele Valea Mare, Margineni si Draganu;
    - Asfaltare drumuri comunale pe o lungime de 9,2 km in satele: Pietroasa, Delureni, Valea Mare, Batasani, Margineni si catunul Tortoiesti;